Copyright informatie

Phoenesse® is een geregistreerd servicemerk van Phoenesse LLC.

Padwerk® is een geregistreerd servicemerk dat exclusief eigendom is van de Pathwork Foundation. Citaten uit Pathwork® Guide Material, © 2000, 2009, 2013 The Pathwork Foundation, worden hier gepubliceerd met toestemming van de Pathwork Foundation.

De ideeën vertegenwoordigd in Het script morsen zijn de persoonlijke interpretatie en het begrip van Jill Loree en worden niet noodzakelijk onderschreven door de copyrighthouder van het Pathwork® Guide Lecture-materiaal.