"Om de waarheid te vinden, zullen we door de doolhoven van de donkere gebieden van onze eigen ziel moeten navigeren."

- Jill Loree

Op zoek naar spirituele groei?

Fenesse®- uitgesproken als 'finesse' - biedt een nieuwe benadering van tijdloze spirituele leringen, die ons laat zien hoe we onze diepste wonden kunnen herstellen en onszelf kunnen herstellen tot heelheid.

Dus laten we gaan. Het is tijd om onbevreesd door alles heen te gaan wat ons licht blokkeert. Laten we dit werk doen; laten we deze wereld verlichten.

Laten we gaan!

Waarom voerde God oorlog?

Leestijd: 13 minuten

We zijn het er waarschijnlijk allemaal over eens dat we in een wereld leven vol mensen met heel verschillende ontwikkelingsniveaus. Dit veroorzaakt wrijving, en die wrijving geeft ons ons werk. Want al die verschillende ontwikkelingsniveaus zorgen voor misverstanden en blindheid, en dus voor conflicten. Toch is deze wrijving precies de sleutel tot snellere ontwikkeling. Omdat conflicten onze eigen zwakheden naar de oppervlakte brengen.

Dit alles maakt het mens zijn behoorlijk moeilijk. Dus waarom had dit alles dan niet voorkomen kunnen worden? Waarom kunnen we niet gewoon leven met mensen die uit dezelfde spirituele sferen komen als wij? Dat deden we vroeger, en dit is wat er gebeurde.

Deel

Wat gebeurde er toen je zeven was?

Leestijd: 14 minuten

De meeste mensen zullen een heel leven nodig hebben om te beseffen dat conclusies die vroeg in het leven worden gevormd, gebaseerd zijn op misverstanden. Inderdaad, velen zullen hun graf ingaan in de overtuiging dat hun verborgen verkeerde conclusies juist waren.

Omdat we onze verkeerde overtuigingen niet langer kunnen zien, is het gemakkelijk om aan te nemen dat ze onschadelijk moeten zijn, toch? Nee dat zijn ze niet. Omdat ze verborgen obstakels vormen in ons systeem - strakke knopen die zijn samengesteld uit verkeerde conclusies en de pijnlijke gevoelens die ermee gepaard gaan - die vandaag de dag de grondoorzaak zijn van al onze dagelijkse disharmonie. Want zij liggen aan de basis van onze fouten.

Deel

Verloren voelen? Zo vind je jezelf

Leestijd: 11 minuten

Op een of ander moment hebben de meesten van ons zich verloren gevoeld. Wat doen we dan? Meestal proberen we harder. Maar al te vaak raken we alleen maar meer verstrikt in duisternis. Wat we echt missen, is ons eigen innerlijke licht. En wat we nodig hebben om het te vinden - om jezelf te vinden, eigenlijk - is een kaart. Hier is dan een eenvoudige kaart die de basis van het land van de menselijke psyche laat zien.

Deel

Het licht vasthouden: een ander perspectief

Leestijd: 5 minuten

Op het eerste gezicht lijkt het alsof er net zoveel perspectieven in deze wereld zijn als er mensen zijn. Maar als we wat dieper graven, vinden we de gemene delers. En een van de kenmerkende gemeenschappelijke overtuigingen die we allemaal in ons Lagere Zelf hebben, is het idee dat "het ik tegen de ander ben." Dit komt echter niet overeen met de waarheid van ons wezen.

Deel
Wonen aan de goede kant van het leven.

Wonen aan de goede kant van het leven

Leestijd: 8 minuten

Eeuwen geleden, lang voor het begin der tijden, gebeurde er iets ergs. En in een notendop: mensen - die destijds spirituele wezens waren - kwamen in de problemen. Onze straf was een beetje alsof we naar onze kamer werden gestuurd. In dit geval werden we de duisternis in gestuurd. Dat roept minstens twee vragen op: wat hebben we gedaan dat zo verkeerd was? En wie heeft deze vreselijke straf uitgedeeld?

Deel